PÅMELDING!
Vi tilbyr
Vår lokasjon
Thon Hotel Rosenkrantz Bergen
Rosenkrantzgaten 7, 5003 BERGEN
15-16 Februar
Fra 10.00 til 16.00
Quality Hotel Augustin
Kongensgate 26, 7011 TRONDHEIM
14-15 Mars
Fra 10.00 til 16.00
Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav V'S Gate 3, STAVANGER, N-4002
28-29 Mars
Fra 10.00 til 16.00
Påmelding!